Stilte Tijd

Stilte

Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in zijn aanwezigheid, om zijn geest te ontvangen, is reeds bidden.

Psalm 46

Wees stil en weet dat ik God ben.

Zacharia 2:17

Wees stil voor de Heer, al wat leeft, want Hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.

Stilte is in het Hebreeuws menucha en omvat werkwoorden als: stil zijn, ophouden, stoppen, herstellen, bijkomen ook wel: stilte, vrede, rustplek, herstel, verademing.
Het woord menucha komt veelal voor in verband met wat God is, doet, biedt.

Heb jij behoefte om meer te weten over God, maar kom je er thuis, op je werk of door omstandigheden niet aan toe? Koester je Zijn woord en wil je meer van Zijn woord leren? 

Heb je behoefte aan rust, bezinning, openbaring en de kennis vanuit Zijn Woord?

Dan nodigen we je graag uit, om op donderdagmiddag naar de Stilte Tijd in de Pijler te komen.

We beginnen plenair om 13.00 u met het voorlezen van een Bijbeltekst. Waarna jezelf de rest van tijd kan gaan invullen.
Je kan het Bijbelvers bijvoorbeeld uitspitten met het hiervoor aanwezige schema of wil je een ander gedeelte uitwerken/onderzoeken? Of volg je misschien een Bijbelschool of CR programma en wil je huiswerk maken? Wil je niksen? Ook prima!

De middag sluiten we samen, met een deelrondje en het schrijven van een dankbriefje en een dankgebed.

De Stilte tijd is een vrije inloop, dit houdt in dat je later kan binnenkomen en eerder kunt weg gaan.

Het doel van deze tijd is dat je ongestoord ontspannen met Zijn woord bezig kan zijn.

Heb je nog vragen? Bel ons gerust.

Waar

De Huiskamer in de EVK de Pijler

Wanneer

Donderdagmiddags
Vrije inloop

Tijd

13:00 - 15:00 uur